gascontrol-slider-gazownictwo

...Twój Partner

Stacje gazowe

Jednym z elementów sieci gazowych są stacje gazowe umożliwiające redukcję ciśnienia z parametrów jakie występują w sieci operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego do parametrów wymaganych w miejscu odbioru tego paliwa. Realizujemy zadania związane z wykonawstwem nowych jak również modernizacją istniejących stacji gazowych I i II stopnia począwszy od procesu projektowania według zaleceń inwestora poprzez montaż wykonawstwo na hali produkcyjnej, montaż  w miejscu przeznaczenia, wpięcie do czynnej sieci gazowej, uruchomienie oraz eksploatację podczas normalnej pracy stacji zgodnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonujemy stacje pomiarowe, redukcyjno – pomiarowe lub redukcyjne, które mogą być wyposażone w układy zaporowo – upustowe, system filtracji, kotłownie, nawanialnię oraz układy pomiarowe wraz z transmisją danych.

Obudowy stacji w zależności od wymagań inwestora mogą być kontenerowe lub murowane. Ponadto oferujemy również wykonawstwo prac budowlano – montażowych związanych z wykonaniem i zagospodarowaniem terenu wokół i na terenie stacji gazowej.

Radosław Sobczak

Radosław Sobczak

r.sobczak@gascontrol-polska.pl
tel kom.: +48 664 130 808