Zadzwoń do nas Napisz wiadomość

Biogazownie

Rozwijamy swoją działalność w kierunku użytecznego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biogazu

Możliwości wykorzystania biometanu

  • Lokalnie do wytworzenia energii elektrycznej celem wprowadzenia do sieci operatora systemu elektroenergetycznego lub też do wykorzystania
    na potrzeby własne – wariant najprostszy
  • Lokalnie do zasilania odbiorcy przemysłowego z wykorzystaniem budowy gazociągu bezpośredniego – wariant w zależności od rodzaju gazu jaki będzie wymagany przez odbiorcę końcowego
  • Lokalnie do zasilania odbiorców nie przyłączonych do sieci operatora systemu dystrybucyjnego znajdujących się na terenie gminy, gdzie znajduje się biogazownia lub w niedużej odległości. Gazyfikacja białych plam
  • Sprężanie gazu i transport za pomocą cystern CNG do odbiorcy znajdującego się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów
  • Wprowadzenie biometanu do sieci operatora systemu dystrybucyjnego, który to gaz będzie odpowiadał wymogom opisanym w Instrukcji Ruchu
    i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie parametrów fizyko chemicznych
  • Wprowadzenie biometanu do sieci operatora systemu dystrybucyjnego, który nie spełnia wymogów opisanych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie parametrów fizyko chemicznych, jednakże w wyniku mieszania z gazem ziemnym wysokometanowym odbiorca końcowy otrzyma gaz spełniający wszelkie wymagania postawione przez Inwestora
Biogazownie

Gascontrol Group wybudowało ponad 40 biogazowni

Biogazownie stanową źródła pozyskiwania gazu palnego (biogazu) powstającego w procesie metanogenezy, który może być wykorzystany w różnego rodzaju procesach energetycznych. Służyć on może jako paliwo do gazowych układów skojarzonych energetyki rozproszonej, do spalania w kotłach gazowych, jako biopaliwo do napędu silników samochodowych oraz po uzdatnieniu do jakości biometanu do wprowadzenia do sieci gazowych.

Mamy ogromną nadzieję, iż nasza oferta spotka się z Państwa aprobatą i zainteresowaniem.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów skontaktuj się z nami.

Dariusz Jarczyk
+48 603 776 341