gascontrol-slider-energetyka

...Twój Partner

Biogazownie

Firma GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. rozwija również swoją działalność w kierunku użytecznego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii małych i dużych mocy  w zakresie od 25 kW do 2 MW.

Biogazownie stanową źródła pozyskiwania gazu palnego (biogazu) powstającego w procesie metanogenezy, który może być wykorzystany w różnego rodzaju procesach energetycznych. Służyć on może jako paliwo do gazowych układów skojarzonych energetyki rozproszonej, do spalania w kotłach gazowych oraz jako biopaliwo do napędu silników samochodowych z wykorzystanie stacji CNG.

GASCONTROL POLSKA Sp.z o.o. należy do grupy firm Gascontrol, w ramach której zostało wybudowanych około 40 biogazowni.  Zachęcamy do współpracy, Specjaliści z firmy udzielą Państwu szczegółowych informacji nie tylko w zakresie  budowy biogazowni  ale  również w zakresie możliwości wykorzystania tego paliwa.

Marek Gwizdak

Marek Gwizdak

Koordynator Projektów

m.gwizdak@gascontrol-polska.pl
tel kom.: +48 728 417 910