Zadzwoń do nas Napisz wiadomość

Kolejny odbiór stacji redukcyjno – pomiarowej za nami !

10 maja na terenie śląska dokonany został odbiór techniczny stacji redukcyjno-pomiarowej Io przepustowości 10 000 m3n/h, który będzie jedną z podstawowych stacji redukcyjnych zasilających jedno z większych miast w naszym województwie.

Przekazanie placu budowy odbyło się 18.10.2021 roku po czym przystąpiono do prac związanych z budową stacji redukcyjno-pomiarowej tymczasowej oraz do demontażu istniejącej stacji. Prace ziemne przygotowujące do budowy stacji docelowej przeprowadzono w grudniu oraz styczniu, natomiast w lutym przystąpiono do montażu części technologicznej, nawanialni oraz AKPiA.

W ostatnim tygodniu dokonano wszelkich włączeń do sieci gazowej operatora, co pozwoliło m.in. na przystąpienie do odbioru technicznego.

Przed nami jeszcze odbiór końcowy i uruchomienie zasilania.