Zadzwoń do nas Napisz wiadomość

9 miesięcy – niesamowite tempo budowy inwestycji !

W dniu 11.10.2022r. (wtorek) został przeprowadzony pozytywny Odbiór Techniczny inwestycji pn. „Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica – w m. Siechnice w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”  dopuszczając tym samym wykonane obiekty gazowe i gazociągi do nagazowania.

Inwestycja umożliwi przyłączenie nowego bloku gazowo parowego o mocy cieplnej 315 MWt oraz mocy elektrycznej 179 MWe nowej elektrociepłowni Czechnica.

Przyłączany podmiot (Kogeneracja S.A.) zapewni możliwość zasilania Gminy Siechnice i południowych rejonów Wrocławia w energię elektryczną oraz ciepło wytwarzanych w ramach niskoemisyjnych technologii.

 

Poniżej w dużym skrócie zakres inwestycji:

  • Gazociąg DN500 MOP 8,4 MPa o długości 4,7 km
  • Gazociąg DN300 MOP 8,4 MPa o długości 6,5 km
  • Stacja Pomiarowa EC Czechnica o przepustowości 63 000 m3/h MOP 8,4 MPa
  • ZZU Kątowe DN300/DN500
  • Układ Regulacyjny o przepustowości 200 00 m3/h
  • Ciśnieniowy System Bezpieczeństwa na połączeniu sieci 8,4/5,5 MPa

Na trasie gazociągów wykonano:

  • 13 przecisków (10  rurą przeciskową DN500, 3 rura przeciskową DN700)
  • 5 przewiertów sterowanych HDD gazociągiem DN300
  • 2 mikrotunele rurą DN500 po torami koleinowymi
  • Ścianki szczelne, wycinka drzew, próby ciśnieniowe, badanie tłokiem geometrycznym gazociągu Dn500, instalacja światłowodowa, ochrona katodowa i wiele innych…

I to wszystko w jedyne 9 miesięcy !!!