Zadzwoń do nas Napisz wiadomość

Polityka Zarządzania firmą Gascontrol Polska Sp. z o.o.

Gascontrol Polska Sp. z o.o. wdrożyła zintegrowany system zarządzania w całym obszarze swojej działalności, zgodnie z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 3438-2:2007, w zakresie „Realizacja inwestycji w zakresie gazownictwa jak również branży budowlanej, energetycznej, sanitarnej”.

Główna działalność organizacji prowadzona jest na terenie siedziby firmy przy ulicy Pszczyńskiej 60 w Suszcu.  Proces produkcyjny realizowany jest na terenie zakładu, jak również w terenie, w miejscu wyznaczonym przez klienta.
Strategicznym celem Gascontrol Polska Sp. z o.o. jest osiągnięcie takiego poziomu działania, aby:
– zaspokajać oczekiwania i wymagania aktualnych i potencjalnych klientów, dotyczące nabywanych wyrobów i usług,
– zapewniać klientom bezpieczeństwo użytkowania nabywanych przez nich wyrobów,
– chronić środowisko, w tym zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska,
– zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
– dążyć do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
– spełniać wymagania zgodności w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz prawne i regulacyjne dotyczące wyrobów i usług oraz związane z bieżącą działalnością firmy,
– dążyć do podnoszenia kwalifikacji i uwzględniać rolę pracowników i ich zaangażowanie w działaniach na rzecz  jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
– zapewnić wiedzę niezbędną do funkcjonowania procesów i do osiągnięcia zgodności wyrobów i usług oraz  świadomość pracowników w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Powyższe cele Gascontrol Polska Sp. z o.o. osiąga poprzez utrzymywanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 3438-2:2007.
Kierownictwo Gascontrol Polsak Sp. z o.o. stara się, aby jej wyroby i usługi posiadały jakość odpowiadającą wymogom rynku oraz standardom międzynarodowym, dorównywały jakością innym przodującym firmom oraz konkurowały z nimi ceną i terminem dostaw.
Podczas przeglądów zarządzania, wytyczane są cele szczegółowe oraz zadania dotyczące jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na dany rok.
Realizacja Polityki Zarządzania jest gwarancją uzyskania i utrzymania właściwego poziomu jakości naszych wyrobów oraz usług i zaufania klientów do Gascontrol Polska.
Na realizację Polityki Zarządzania, celów i zadań dotyczących jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuję się zapewnić niezbędne środki, tak w sferze materialnej, jak i niematerialnej.

Prezes Gascontrol Polska Sp. z o.o.

Marcin Przywara
Suszec, 27.05.2017r.