Zadzwoń do nas Napisz wiadomość

Budowa tłoczni gazu to nasza specjalność !!!!

Od dłuższego już czasu firma Gascontrol Polska Sp. z o.o. podejmuje się zadań związanych z wybudowaniem tłoczni służących do transportu gazu ziemnego.

Nasze doświadczenie jest już tak duże, że praca nad przygotowaniem pełnej oferty , opartej na racjonalnej, faktycznej wycenie prac do realizacji, trwa bardzo krótko a całość realizacji zadania  jest wykonywane zgodnie z harmonogramem dostaw materiałów od Inwestora.

Posiadamy odpowiednie dokumenty pozwalające nam na realizacje tego typu zadań ( ISO, szeroki zakres WPQRów itd.) oraz sprzęt.

W naszych  zasobach ludzkich posiadamy dwie niezależne ekipy realizujące budowę tłoczni  pod kątem inżynierskim oraz wykonawczym. Do tych dwóch ekip od 1 lipca dołączył GCPL Oddział Poznań, który z założenia stanie się naszym centrum kompetencji  inżyniersko -wykonawczych pod kątem obiektów kubaturowych oraz serwisu urządzeń firmy Solar Turbines, której jesteśmy przedstawicielem na rynek Polski.

W razie potrzeby  budowę tłoczni mogą wspomóc 2  grupy  liniowo-układkowe  gazociągów DN 1000, dział Stacji Redukcyjno-Pomiarowych  oraz nasza zaprzyjaźniona firma z czeskiego Zaolzia – Gascontrol s r.o.

Na chwilę obecną kończymy kolejny duży obiekt ( zaczynaliśmy w maju 2019), drugi od początku roku 2020r. jest w trakcie realizacji.

Obiekty te składają się z typowych instalacji obiektowych, tzw. kolektorów z zespołem recyrkulacji tłoczni, baterii filtroseparatorów, rurociągów gazów procesowych, stacji redukcyjno-pomiarowej, obiektów typu ZZU, rurociągu ssawnego, tłocznego i wielu innych instalacji.

Swoje doświadczenie zbudowaliśmy min. na budowach nowych turbozespołów na Tłoczniach gazu Kourim, Breclav i Kralice, w Republice Czeskiej.

Projekty te były realizowane przez Gascontrol w 2019 roku.. Każdy zespół składał  się ze sprężarki gazu napędzanej turbiną gazową o mocy mechanicznej odpowiednio ca. 12MW i ca. 15MW. W ramach budowy ww. zespołów zainstalowano również wszystkie pomocnicze urządzenia technologiczne niezbędne do prawidłowej pracy tłoczni, min. ciągi powietrza do spalania, układ odprowadzania spalin, ciągi wentylacyjne, zespół chłodnic oleju, rurociągi gazu procesowego oraz paliwowego, instalacje sprężonego powietrza, instalacje gaśnicze oraz pozostałe instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Na tych zadaniach Gascontrol Polska Sp. z o.o. realizowała część technologiczną, polegającą na spawaniu i montażu orurowania wszystkich średnic na każdym z wymienionych obiektów.

Jeśli więc chcesz budować tłocznie to tylko z nami ! Zapraszamy do współpracy!!!