gascontrol-slider-uslugi-specjalistyczne

...Twój Partner

Tłokowanie rurociągów

Okresowa kontrola stanu technicznego rurociągów stanowi podstawę do długoletniej i bezpiecznej eksploatacji gazociągów w systemie zarówno przesyłowym jak i dystrybucyjnym. Inspekcje mogą być realizowane na każdym etapie życia rurociągu. Reprezentując firmę CEPS w zakresie prac dotyczących gazociągów i ropociągów posiadamy w ofercie zarówno inspekcje on-line jak i off-line. Kompleksowy zakres oferty obejmuje prace przygotowawcze, roboty spawalniczo-montażowe, zapewnienie napędu tłoka, wykonanie inspekcji off-line z wykorzystaniem tłoków inspekcyjnych firmy CDRIA lub innych zgodnie z wymaganiami operatora wraz z opracowaniem stosownych raportów. Analiza jakościowa badanego obiektu w konsekwencji prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności eksploatowanego rurociągu.

Wyjątkową usługą jest inspekcja w technologii off-line tłokami napędzanymi wodą lub kombinacją wody i powietrza, co pozwala na prowadzenie wewnętrznej kontroli niemal każdego gazociągu narzędziami UT, TFI lub MFL w zależności od decyzji operatora sieci. Obecny stan wiedzy naukowej oraz dostępność technologii otwiera operatorom sieci gazowych potężne narzędzie do kontroli stanu technicznego gazociągów, jak również zarządzania nowymi i przede wszystkim wyeksploatowanymi rurociągami.

Operatorzy nie są już uzależnieni wyłącznie od metod MFL lub TFI, ale mogą w pełni wykorzystać cały potencjał instrumentów ultradźwiękowych, przy użyciu technologii łączących obydwie metody. Właściciele sieci mogą uzyskać dane wysokiej jakości, zwłaszcza na temat wad takich jak pęknięcia, które wcześniej nie były możliwe do wykrycia. Inspekcja off-line umożliwia kontrolę rurociągów dotąd nie przystosowanych do tłokowania np. gazociągi o niedostatecznej ilości medium lub braku przepływu gazu, odcinki niewyposażone w komory do nadania i odbioru narzędzi inspekcyjnych.

 Przemysław Tusznio

Przemysław Tusznio

Dyrektor ds. Rynków Zagranicznych i Rozwoju

p.tusznio@gascontrol-polska.pl
tel kom.: +48 882 066 127