gascontrol-slider-uslugi-specjalistyczne

...Twój Partner

Próby ciśnieniowe i rehabilitacja gazociągów

Firma Gascontrol Polska sp. z o.o. we współpracy z firmą CEPS posiada w swojej ofercie usługi specjalistyczne związane m.in. z:

  • przygotowaniem gazociągów do eksploatacji w tym z wykonaniem prób ciśnieniowych zwykłych i stresowych.
  • mechanicznym czyszczeniem oraz kalibracją, suszeniem rurociągów i systemów rurowych.
  • azotowaniem.
  • czyszczeniem chemicznym z produktów ropopochodnych oraz osadów siarki i innych związków chemicznych.
  • rehabilitacją rurociągów w tym wykonaniem inspekcji, detekcji wad, badaniem materiałowym istniejących rurociągów, analizą technologiczną, wytrzymałościową, realizacją programów naprawczych.
  • oraz innych usług inżynierskich związanych z gazociągami, ropociągami oraz innymi rurociągami produktowymi.

Rehabilitacje rurociągów umożliwiają:

  • sprawdzenie ich funkcjonalności,
  • długookresową i bezpieczną eksploatację,
  • zwiększenie maksymalnego ciśnienia roboczego rurociągu (w tym przepływu gazu).

Kompleksowe podejście do oceny stanu technicznego rurociągu pozwala na ujawnienie wad krytycznych, które w prosty sposób mogą być usunięte zapobiegając wystąpieniu awarii oraz innych konsekwencji przerwania ciągłości ścianki rurociągu ciśnieniowego.

 Przemysław Tusznio

Przemysław Tusznio

Dyrektor ds. Rynków Zagranicznych i Rozwoju

p.tusznio@gascontrol-polska.pl
tel kom.: +48 882 066 127