gascontrol-slider-uslugi-specjalistyczne

...Twój Partner

Prace hermetyczne T.D. Williamson

Ciągłość dostaw gazu do odbiorców końcowych, a tym samym bezpieczeństwo dostaw uzależniona jest m.in. od stanu technicznego gazociągów oraz od prac realizowanych na tych gazociągach, które mają na celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego.  W związku z tym, wszelkie prace eksploatacyjne oraz modernizacyjne zmierzające do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dostaw gazu muszą zostać wykonane z zachowaniem wysokiego poziomu techniczno-technologicznego.

Poziom taki gwarantowany jest przez firmę Gascontrol Polska sp. z o.o., która realizuje usługi na czynnych gazociągach średniego, podwyższonego średniego oraz wysokiego ciśnienia w zakresie średnic od DN 80 do DN 1200 metodą bezpostojową w technologii hermetycznej T.D.Williamson gwarantującej nieprzerwaną dostawę gazu do klientów końcowych.

Praca na czynnych gazociągach przy pełnym ciśnieniu eksploatacyjnym z wykorzystaniem tej metody, pozwala odseparować odcinek rurociągu z możliwością bezpiecznego przeprowadzenia prac sieciowych z jednoczesnym zapewnieniem nieprzerwanej dostawy paliwa gazowego do odbiorców końcowych, co w obecnych czasach, kiedy gaz stał się istotnym nośnikiem energetycznym jest podstawowym i niezawodnym rozwiązaniem umożliwiającym nieprzerwane dostawy w trakcie prac eksploatacyjnych oraz modernizacyjnych.

Otwórz tutaj

Marek Zieliński

Marek Zieliński

Dyrektor ds. Przełączeń Hermetycznych TDW

m.zielinski@gascontrol-polska.pl
tel kom.: +48 662 057 880