gascontrol-slider-uslugi-specjalistyczne

...Twój Partner

Próby ciśnieniowe i rehabilitacja gazociągów

Próby ciśnieniowe rurociągów przesyłowych, dystrybucyjnych i instalacji gazowych. Próby specjalne (stresowe). Czyszczenie i suszenie układów rurowych. Azotowanie rurociągów (wytwarzanie azotu w miejscu prowadzenia prac). Czyszczenie chemiczne rurociągów do transportu ropopochodnych. Renowacja i rehabilitacja wyeksploatowanych rurociągów.

Tłokowanie rurociągów

Badanie stanu technicznego rurociągów z wykorzystaniem tłoków ultradźwiękowych UT i magnetycznych MFL. Inspekcje off-line. Metoda korka wodnego do prowadzenia tłoków UT.

Prace hermetyczne

Technologie bezpostojowe na gazociągach wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia. Stopowanie gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia w wykorzystaniem technologii T.D. Williamson.