naprzeciw Waszym potrzebom!
PL EN
  >>> T.D. Williamson

  T.D. Williamson

  PRACE SPECJALISTYCZNE NA GAZOCIĄGACH

   

  Firma GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. realizuje kompletne usługi metodą bezpostojową w technologii T.D. Williamson na gazociągach w/c, ś/c, n/c.

   

  Metoda ta posiada szereg zastosowań:

  1. wymiana uszkodzonych elementów rurociągów,
  2. podłączenie obiektów gazowych (tłocznie, mieszalnie gazu, węzły pomiarowe),
  3. włączenie nowych punktów pomiarowych, kopalń, stacji redukcyjno-pomiarowych do istniejących sieci gazowych,
  4. budowa nowych i wymiana starych obiektów na czynnych gazociągach ( zespołów zaporowo-upustowych, odwadniaczy 
   i innych),
  5. wykonanie obejść tymczasowych wszelkich remontowanych obiektów gazowych,
  6. usuwanie zagrożeń i awarii powstałych na gazociągach.

   

   

  Prace wykonywane są kompleksowo, a ich zakres obejmuje opracowanie oraz zatwierdzenie technologii przez Inwestora  (w skład której wchodzi między innymi wykonanie polecenia prac gazoniebezpiecznych, instrukcji technologicznych spawania WPS), dostawę materiałów, prace montersko – spawalnicze, badania nieniszczące, wykonanie próby szczelności  i wytrzymałości, wykonanie izolacji antykorozyjnej itd.

   

  Prace mogą być wykonywane przy obniżeniu ciśnienia lub przy pełnym ciśnieniu eksploatacyjnym. Zastosowanie tymczasowego obiegu technologicznego tzw. bypassu umożliwia niezakłóconą dostawę medium do odbiorców.

   

  Jako firma posiadamy wykwalifikowaną kadrę spawalniczą oraz wdrożony system kontroli jakości, jak również uznanie technologii spawania, co sprawia, że prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz współczesną wiedzą inżynierską.

   

  Prace hermetyczne prowadzone są w oparciu o następujące technologie:

   

  Technologia STEELSTOPP™ Equipment, SHORTSTOPP® II Equipment, FOLDING PLUGGER

   

  Możliwość wykonania jednostronnego oraz dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu w rurociągu w zakresie średnic od DN80 – DN500. Maksymalne ciśnienie robocze podczas prowadzenia prac może wynosić 0,6 – 0,7 MPa. Armatura T.D. Williamson zabudowana na rurociągu jest o ciśnieniu nominalnym PN 40.

  williamson DN 300

  Przebudowa stacji gazowej SRP Io Żory Osiny.

   

  Technologia SHORTSTOPP® 500 Equipment

   

  Możliwość wykonania jednostronnego oraz dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu w rurociągu w zakresie średnic DN 100, DN 150, DN 200, DN 300.
  Możliwe jest podłączenie bypassu o średnicy od DN50 do DN150 bezpośrednio z urządzenia. Maksymalne ciśnienie robocze podczas prowadzenia prac może wynosić 3,5 MPa. Armatura T.D.Williamson zabudowana na rurociągu jest o ciśnieniu nominalnym ANSI Class 300 (PN 50).

  williamson DN 200

  Wymiana Zespołu Zaporowo Upustowego na gazociągu DN 200 PN 40 w miejscowości Januszno.

   

  Technologia STOPPLE® Equipment

   

  Możliwość wykonania jednostronnego oraz dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu w rurociągu w zakresie średnic DN 50 – DN700. Maksymalne ciśnienie robocze podczas prowadzenia prac może wynosić 9,0 MPa. Armatura T.D.Williamson zabudowana na rurociągu jest o ciśnieniu nominalnym ANSI Class 600 (PN 100).

  williamson DN 250 - DN 500

  Remont Zespołu Zaporowo Upustowego na gazociągu DN500 PN63 relacji Zelczyna-Oświęcim.

   

  Przewierty czynnych rurociągów za pomocą wiertnic T.D. Williamson: T-101, TM 760, 1200

   

  Umożliwia to wykonanie nowych odgałęzień metodą bezpostojową w zakresie średnic od DN50 do DN500. Wiercenie na czynnym gazociągu wykonuje się przez zawór albo przez fitting specjalnej konstrukcji typu Hot-Tap, który po odwierceniu zamykany jest urządzeniem T.D. Williamson.

   

  williamson DN 500

  Remont Zespołu Zaporowo Upustowego na gazociągu DN500 PN63 relacji Zelczyna-Oświęcim.

   

  Wykonanie tymczasowego obejścia technologicznego „bypassu”

   

  Możliwość kompleksowego montażu obejścia technologicznego za pomocą elastycznych węży wysokociśnieniowych. Posiadamy przewody o średnicy wewnętrznej Dw = 50 mm oraz długości 480 mb. Długość jednego przewodu wynosi 40 mb,
  a ciśnienie nominalne PN = 8 MPa.

   

  STEELSTOPP™, SHORTSTOPP® i STOPPLE® są to zarejestrowane nazwy handlowe firmy T.D.Williamson

   

  Na potrzeby klientów świadczymy usługę tymczasowego zasilania gazem nawonionym z zasobników gazu CNG. Zasobniki zainstalowane są na naczepie ciężarówki.
  Ilość gazu w zasobniku jednego zestawu wynosi 1500 m3, 1800 m3, lub 2150 m3 gazu. W celu zasilania odbiorców o małym zapotrzebowaniu na gaz posiadamy mniejsze zbiorniki o pojemności 150 m3, 350 m3 oraz 700 m3 gazu. Ciśnienie
  w zasobnikach wynosi 25 MPa i dostosowuje się go do wymaganego na miejscu poprzez zastosowanie reduktora. Metoda ta znajduje zastosowanie podczas zasilania stacji gazowych, gazociągów podczas prowadzenia prac remontowych lub wystąpienia awarii.

   

  tymczasowe zasilanie

  Tymczasowe zasilanie SRP Pionki w miejscowości Suskowola.

   

  Nasza firma wykonuje również prace związane z montażem rur ochronnych dwudzielnych na czynnych gazociągach z zastosowaniem płóz centrujących. Metoda połówkowa umożliwia wykonanie całości prac bez ingerencji w gazociąg źródłowy, a co za tym idzie bez konieczności upuszczania gazu bezpośrednio do atmosfery czy zastosowania specjalistycznych urządzeń do wstrzymania przepływu. Takie rozwiązanie znacznie obniża koszty i umożliwia szybki montaż.

  copyright © gascontrol 2012 design monokko.pl