gascontrol-slider-main

...Twój Partner

Produkty

  • Obudowy kontenerowe
  • Balony zaporowe, króćce do balonowania oraz łaty naprawcze FASTRA
  • Urządzenia FASTRA do prac hermetycznych na gazociągach średniego i niskiego ciśnienia
  • Rury i kształtki stalowe oraz polietylenowe
  • Elementy gięte (łuki gięte oraz segmentowe do budowy rurociągów, elementy gięte konstrukcji mostowych, hal, wiat oraz zadaszeń)
  • Nawanialnie wtryskowe
  • Powłoki antykorozyjne / opaski termokurczliwe CANUSA-CPS
  • Materiały kompozytowe do napraw i wzmocnień rurociągów  NRI
  •  Słupki betonowe
  • Ogólne Warunki Sprzedaży