gascontrol-slider-energetyka

...Twój Partner

Turboekspandery i termogeneratory

Firma GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. ma w swojej ofercie urządzenia przeznaczone do niezależnego zasilania stacji gazowych w energię elektryczną niezbędną m.in. zapewnienia zdalnego odczytu danych bieżących oraz rozliczeniowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych zamontowanych na stacjach gazowych.

Pierwszym z proponowanych urządzeń jest termogenerator elektryczny – urządzenie to zostało opracowane przez GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o we współpracy z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania jakim jest turbogenerator pozwala na zapewnienie zasilania w energię elektryczną wytworzoną z gazu ziemnego w ilości zabezpieczającej zapotrzebowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów transmisji danych. Termogenerator do generacji prądu wykorzystuje niezawodne zjawisko fizyczne – efekt termoelektryczny. Urządzenie nie posiada elementów ruchomych – generacja prądu następuje bezpośrednio z ciepła wytworzonego ze spalania gazu ziemnego, a jego praca regulowana jest poprzez układ automatyki, nie generując dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją.

Drugim urządzeniem służącym do zasilania stacji gazowej w energię elektryczna jest turbina rozprężna (turboekspander). Turboekspander umożliwia użyteczne wykorzystanie redukcji ciśnienia gazu do produkcji energii elektrycznej.

Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia wytworzenie energii elektrycznej o większej mocy w stosunku do proponowanego termogeneratora Nominalna moc turbiny rozprężnej wynosi 18 kW i jest ona osiągana dla strumienia rozprężanego gazu równego 2500 m3n/h oraz przy różnicy ciśnień 13 bar. Dla mniejszych strumieni gazu generowana moc jest proporcjonalnie mniejsza zgodnie z charakterystyką pracy urządzenia.

Zaproponowane rozwiązania pozwalają na ograniczenie kosztów inwestycyjnych, ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej w przypadku zasilana z sieci elektroenergetycznej, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa w pracy urządzeń poprzez właściwy nadzór. Urządzenia pozwalają na wytwarzanie wymaganej ilości energii elektrycznej z gazu ziemnego niezależnie od warunków atmosferycznych.

Krzysztof Górny

Krzysztof Górny

Kierownik Działu Energetyki Gazowej

k.gorny@gascontrol-polska.pl
tel kom.: +48 882 063 674