gascontrol-slider-energetyka

...Twój Partner

Budowa infrastruktury energetycznej

GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianej energetyki. W zakresie oferowanych usług wyszczególnić należy prace związane z modernizacjami istniejących obiektów energetycznych jak również prace związane z budową nowych obiektów energetycznych opartych na turbinach gazowych, mikroturbinach gazowych i silnikach gazowych. Nasza oferta obejmuje również prace projektowe i montażowe związane z modernizacjami oraz z budową infrastruktury zasilającej w media układy energetyczne (rurociągi wody zasilającej, rurociągi pary grzewczej i technologicznej, doprowadzenie paliwa gazowego zasilającego urządzenia, kanały wylotowe spalin).

GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o jest członkiem grupy firm  Gascontrol, które skupiają podmioty związane z budową oraz modernizacjami różnego rodzaju układów energetycznych (Gascontrol, Stelmar, GGC Energy).

Krzysztof Górny

Krzysztof Górny

Kierownik Działu Energetyki Gazowej

k.gorny@gascontrol-polska.pl
tel kom.: +48 882 063 674