gascontrol-slider-energetyka

...Twój Partner

Infrastruktura energetyczna

Prace montażowe związane z doprowadzeniem i odprowadzeniem mediów energetycznych (woda, para wodna, gazy techniczne, spaliny). Modernizacje układów energetycznych.

Turboekspandery
i termogeneratory

Autonomiczne zasilanie w energię elektryczną stacji gazowych. Turboekspandery odzyskujące energię w procesie redukcji ciśnienia gazu oraz termogeneratory elektryczne wykorzystujące do produkcji prądu zjawisko termoelektryczności.

Biogazownie

Kompleksowa budowa biogazowni od projektu poprzez dostawę i montaż urządzeń aż po uruchomienie całego obiektu.

Układy kogeneracyjne

Skojarzone wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o turbiny gazowe oraz silniki gazowe