gaz_instal

...Twój Partner

Gaz ziemny sprężony CNG

Bazując na wieloletnim doświadczeniu branżowym, zatrudniając wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno – techniczną oraz realizując szereg projektów, w przypadku gdy wymagane ciśnienie gazu jakie jest niezbędne w miejscu dostawy jest o parametrach wysokich lub też konieczna jest dostawa gazu ziemnego zaazotowanego oferujemy Państwu kompleksową usługę dostaw gazu sprężonego CNG, zastępując tym samym gaz skroplony LNG.

Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta, do których zaliczamy odbiorców końcowych, jak również operatorów systemów gazowych.

Oferujemy usługę kompleksową dostaw gazu ziemnego sprężonego CNG wraz z budową instalacji niezbędnej do realizacji całego procesu dostawy gazu.

Dostawa gazu sprężonego CNG może mieć zastosowanie m.in. w przypadkach kiedy:

  • dostawa gazu sieciowego do klienta końcowego jest niemożliwa w terminie wskazanym w umowie przyłączeniowej w wyniku zadziałania siły wyższej, mającej wpływ na proces inwestycyjny,
  • dostawa gazu sieciowego do klienta ze względu na lokalizację nie jest możliwa do zrealizowania przez operatora systemu gazowego w oczekiwanym przez klienta terminie,
  • dostawa gazu jest niezbędna do rozruchu technologicznego, a sieć wraz z przyłączem nie została jeszcze zrealizowana,
  • brak alternatywnego źródła energii,
  • dostawa gazu sieciowego do klienta końcowego jest niemożliwa ze względu na realizację prac remontowych,
  • niezbędna jest dostawa gazu ziemnego zaazotowanego,
  • ciśnienie w miejscu dostawy jest o parametrach wysokich,
  • w przypadku procesu odbiorowego inwestycji

Naszym atutem jest to, że zawsze znajdujemy optymalne rozwiązanie technologiczne w zakresie dostaw gazu.

Dariusz Jarczyk

Dariusz Jarczyk

Dyrektor ds. Rynku Gazu

d.jarczyk@gascontrol-polska.pl
tel. kom. + 48 603 776 341