gaz_instal

...Twój Partner

Gaz ziemny skroplony LNG

Gascontrol Polska Sp. z o.o. poprzez swoje doświadczenie branżowe zapewnia jakość odpowiadającą wymogom rynku. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz dysponujemy nowoczesnym sprzętem, co pozwala na szybkie i profesjonalne realizowanie powierzonych zadań.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy stacji regazyfikacji oraz dostaw gazu ziemnego skroplonego LNG pozwala nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta, do których zaliczamy odbiorców końcowych jak również operatorów systemów gazowych.

Oferujemy usługę kompleksową związana z dostawami gazu LNG, która obejmuje:

  • doradztwo w zakresie wyboru najoptymalniejszego rozwiązania;
  • projektowanie stacji wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń administracyjnych;
  • budowę stacji regazyfikacji wraz ze stacją redukcjno-pomiarową;
  • dostawy gazu ziemnego skroplonego LNG;
  • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dodatkowo oferujemy usługi w zakresie awaryjnej dostawy gazu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, zapewniając podanie gazu w przeciągu paru godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez klienta.

Powyższa usługa, związana z dostawą gazu ziemnego skroplonego LNG może mieć zastosowanie m.in. w przypadkach kiedy:

  • dostawa gazu sieciowego do klienta końcowego jest niemożliwa w terminie wskazanym w umowie przyłączeniowej w wyniku zadziałania siły wyższej, mającej wpływ na proces inwestycyjny,
  • dostawa gazu sieciowego do klienta ze względu na lokalizację nie jest możliwa do zrealizowania przez operatora systemu gazowego w oczekiwanym przez klienta terminie,
  • dostawa gazu jest niezbędna do rozruchu technologicznego instalacji, a sieć wraz z przyłączem nie została jeszcze zrealizowana,
  • występuje brak alternatywnego źródła energii,
  • dostawa gazu sieciowego do klienta końcowego jest niemożliwa ze względu na realizację prac remontowych.

Naszym atutem jest to, że zawsze znajdujemy optymalne rozwiązanie technologiczne oraz ekonomiczne w zakresie dostaw gazu skroplonego LNG.

Dariusz Jarczyk

Dariusz Jarczyk

Dyrektor ds. Rynku Gazu

d.jarczyk@gascontrol-polska.pl
tel. kom. + 48 603 776 341