gascontrol-slider-dostawy-gazu

...Twój Partner

Gaz ziemny skroplony LNG

Gascontrol Polska Sp. z o.o. poprzez swoje doświadczenie branżowe zapewnia jakość odpowiadającą wymogom rynku. Zatrudniamy wysokowykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz dysponujemy nowoczesnym sprzętem, co pozwala na szybkie i profesjonalne realizowanie powierzonych zadań.

Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta, do których zaliczamy odbiorców końcowych jak również operatorów systemów gazowych.

Oferujemy usługę kompleksową dostaw gazu ziemnego skroplonego LNG wraz z budową instalacji niezbędnej do realizacji całego procesu regazyfikacji gazu skroplonego LNG.

Proces regazyfikacji gazu skroplonego LNG polega na jego odparowaniu w parownicach atmosferycznych, do których ciepło dostarczane jest bezpośrednio z otoczenia. Posiadamy parownice o wydajności od kilku do 1450 m3n/h. Gaz do parownic atmosferycznych LNG dostarczany jest ze zbiorników magazynowych, cystern kriogenicznych lub ISO kontenerów.

Kompleksowa dostawa gazu skroplonego LNG może mieć zastosowanie m.in. w przypadkach kiedy:

  • dostawa gazu sieciowego do klienta końcowego jest niemożliwa w terminie wskazanym w umowie przyłączeniowej w wyniku zadziałania siły wyższej, mającej wpływ na proces inwestycyjny,

  • dostawa gazu sieciowego do klienta ze względu na lokalizację nie jest możliwa do zrealizowania przez operatora systemu gazowego w oczekiwanym przez klienta terminie,

  • dostawa gazu jest niezbędna do rozruchu technologicznego instalacji, a sieć wraz z przyłączem nie została jeszcze zrealizowana,

  • występuje brak alternatywnego źródła energii,

  • dostawa gazu sieciowego do klienta końcowego jest niemożliwa ze względu na realizację prac remontowych.

Naszym atutem jest to, że zawsze znajdujemy optymalne rozwiązanie technologiczne oraz ekonomiczne w zakresie dostaw gazu skroplonego LNG. Realizowana usługa w przypadkach wskazanych powyżej może być realizowana od jednego dnia do kilku lub nawet kilkunastu lat w przypadku wybudowania instalacji, która nie jest instalacją mobilną.

Dariusz Jarczyk

Dariusz Jarczyk

Dyrektor ds. Rynku Gazu

d.jarczyk@gascontrol-polska.pl
tel. kom. + 48 603 776 341