gaz_instal

...Twój Partner

Gaz ziemny LNG

Gaz ziemny wysokometanowy w fazie ciekłej o temperaturze –162 ºC, który przed wprowadzeniem do instalacji podlega procesowi regazyfikacji.

Gaz ziemny CNG

Gaz ziemny wysokometanowy sprężony do wysokiego ciśnienia 250 bar, który przed wprowadzeniem do instalacji podlega procesowi rozprężania.