Budowa Tłoczni Kędzierzyn – Koźle – zdjęcia z realizacji prac

Tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu jest jedną z kluczowych inwestycji Gaz-Systemu w południowo – zachodniej Polsce.

Nowa tłocznia umożliwi przesył gazu w kierunku południowych i wschodnich rejonów Polski, stwarzając możliwość odbioru dodatkowych ilości gazu w tych rejonach kraju, przyczyniając się w ten sposób również do poprawy jakości powietrza. Jej lokalizacja w ciągu gazociągów przesyłowych stanowiących korytarz Północ-Południe zapewni stabilny przesył gazu ziemnego, w szczególności nowymi gazociągami o dużej średnicy.

Na zlecenie generalnego wykonawcy, RAFAKO S.A., firma Gascontrol Polska Sp. z o.o realizuje prace na tym zadaniu już od października 2019r. Termin zakończenia naszego zakresu prac : sierpień 2020.